Klesah (क्लेशा:)

Staged from May 31, 2019 to June 23, 2019

The principal source of the play named kleśāḥ is the story of the Ramayana. kleśāḥ attempts to reinterpret sage Valmiki's magnum opus through a purely contextualized theatrical composition, and as a form of a deconstructed literary work without any religious connotations attached. By doing so, this play aims to generate a new perspective to look at the story of the Ramayana. Elements of kleśāḥ, meaning five poisons (ignorance, ego, attachment, aversion and fear) in Hindu philosophy, lie at the philosophical ground of this play. The prominent characters of the Ramayana are re-characterized and contextualized in rural Nepali society during the socio-cultural milieu of panchayat system.

करमनको पहिलो नाटक ‘क्लेशाः’को मुख्य स्रोत रामायण हो । क्लेशाले ऋषि वाल्मिकीको अलौकिक कहानीलाई विशुद्ध समसामयिक रुपमा नाटकीय प्रस्तुति गर्ने चेष्टा गरेको छ । कुनै धार्मिक धागोले नबेरिकन, एउटा पुनर्परिभाषित साहित्यको रुपमा रामायणलाई व्याक्ख्या गरिने छ । यसरी, नयाँ कोणबाट रामायणलाई हेर्न खोजिएको छ । हिन्दु शास्त्र अनुसारका ‘क्लेशाः’का पाँच तत्व (अज्ञानता, अहंकार, मोह, विच्छेद र डर) यो नाटकको दार्शनिक पृष्ठभूमिमा रहने छन् । नेपालको एउटा दुर्गम गाउँमा पञ्चायती व्यवस्थाको सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशमा रामायणका प्रमुख पात्रहरुलाई पुनर्परिभाषित गरिएको छ । 

Directional Note

... NOT AVAILABLE ...

On Stage